Artikel

Banen en Vaardigheden in de Circulaire Economie

Commissie Mobiliteit, Luchtvaart en Duurzaamheid 12 december 2018

Deze analyse van banen en vaardigheden in de circulaire economie in de MRA en Amsterdam geeft eerste inzichten in de circulaire arbeidsmarkt. Er is vervolgonderzoek nodig om de handelings-perspectieven nader in te vullen: waar schieten huidig beleid en onderwijs nog tekort om te voorzien in de kennis en de vaardigheden die in dit onderzoek worden benoemd? Daarnaast is verdiepend onderzoek naar specifieke onderwerpen nodig, zoals de relatie tussen bestaande industrieën en circulariteit, nieuwe banen als gevolg van de energietransitie en nieuwe beroepen die ontstaan als gevolg van technologische en organisatorische innovatie. Verder maakt een jaarlijkse nulmeting sturing op de circulaire economie mogelijk.

Behandeld in Commissie Mobiliteit, Luchtkwaliteit en Duurzaamheid 12 december 2018

Behandeld in Raad januari 2019

Aanleiding:

De gemeente Amsterdam heeft samen met het bureau van de Metropoolregio Amsterdam (MRA bureau) eind 2017 opdracht gegeven aan Circle Economy en Erasmus Universiteit om onderzoek te doen naar:

a) De nul situatie van de circulaire werkgelegenheid op het niveau van Amsterdam en de MRA.

b) Vaardigheden in een circulaire economie.

c) Handelingsperspectieven voor beleidsmakers

d) Circulaire banen en vaardigheden in de transitieketens bouw, biomassa &voedsel, energie, consumentengoederen.

Het onderzoek is gebaseerd op de 7 principes van de circulaire economie zoals Circle Economy die heeft omschreven.  Deze principes zijn breed gedragen want zijn gebaseerd op diverse interviews van Circle Economy met als doel meer helderheid te geven over wat een circulaire economie is. Bij het onderzoek naar circulaire banen wordt onderscheid gemaakt tussen primaire circulaire strategieën (kringlopen wordengesloten) en ondersteunende circulaire strategieën (zorgen voor versnellen en opschalen).

Aanvullende informatie

Media

Documenten