Artikel

Amsterdam Circulair rapport: Visie en Routekaart

Gemeenteraad 15 februari 2017

De gemeente Amsterdam heeft een onderzoek laten verrichten naar mogelijkheden voor een circulaire economie in Amsterdam en de regio. Het is wereldwijd voor het eerst dat een dergelijk onderzoek is gedaan op deze schaal. Uit het onderzoek blijkt dat er veel kansen liggen voor de stad en het bedrijfsleven. De gemeente wil samen optrekken om deze te benutten en de overgang naar een circulaire economie te versnellen.

De gemeente is daarom gericht in gesprek met diverse partijen in stad en regio en roept ook breed op om met ideeën te komen en aan te geven waar kansen en belemmeringen liggen. Het college van B&W zal medio 2016 een bestuurlijke reactie geven op het rapport en neemt hierbij de resultaten van de gesprekken en reacties op de oproep mee.

Behandeld in Gemeenteraad 15 februari 2015

Voor meer informatie klik hier

Behandelend ambtenaar:

Eveline Jonkhoff, e.jonkhoff@amsterdam.nl

Natascha Spanbroek, n.spanbroek@amsterdam

 

Wat is onderzocht?
In de Agenda Duurzaamheid staat dat de stad op de lange termijn een circulaire economie wil. Maar voordat we kunnen beginnen met het maken van plannen of beleid, is het van groot belang eerst goed te weten waar we het over hebben. Wat de kansen zijn van een circulaire economie en welke belemmeringen er nu zijn om daar te komen. Het onderzoek dat nu is gedaan is een belangrijke stap daarin.

The Circle Economy, TNO en Fabric hebben het onderzoek uitgevoerd. Het blijkt dat de bouw- en organische reststromen-ketens kansrijk zijn om circulair in te richten. Een keten is het proces van productie, transport, consumptie en afval, waarbij in de verschillende stappen van het proces waarde wordt toegevoegd of waarde verloren gaat.

Binnen het huidige systeem is inzichtelijk gemaakt welke voedsel- en bouwmaterialen de stad inkomen, wat ermee gebeurt en hoe we ermee omgaan zodra het afval is geworden. In het onderzoek is gekeken wat het zou betekenen als we deze ketens circulair zouden maken. In beide ketens kunnen op diverse punten grote veranderingen worden doorgevoerd. Gebouwen kunnen bijvoorbeeld zo ontworpen en gebouwd worden dat bij sloop de materialen goed kunnen worden gerecycled. Overtollig voedsel van supermarkten kan gebruikt worden voor de productie van biobrandstof. Het bespaart het gebruik van nieuwe grondstoffen, en voorkomt dat we materialen die nog prima bruikbaar zijn verspillen.

Economische en ecologische winst
TNO heeft op basis van Europees onderzoek berekend dat voor Nederland economische kansen liggen van circa 7 miljard euro op jaarbasis, goed voor 50 duizend banen. Ook is een vermindering van de uitstoot berekend van 17 megaton CO2 en een aanzienlijke vermindering van het watergebruik.

In het Amsterdamse onderzoek zijn voor genoemde ketens voorbeelden doorgerekend. Voor de bouwketen is berekend wat de effecten zijn bij de realisatie van 70.000 nieuwbouwwoningen tot 2040: een waardecreatie van 85 miljoen euro per jaar, 700 extra arbeidsplaatsen en een half miljoen ton CO2-reductie per jaar. Scheiden we al het groente- en tuinafval, dan levert dat op jaarbasis 150 miljoen euro en 1200 extra banen op.

Alle rechten voorbehouden

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Icon afbeelding: circulair.png

Media

Documenten