Artikel

Themastudie Elektriciteitsinfrastructuur 2.0-Landelijk actieprogramma Netcongestie

Commissie Duurzaamheid en Circulaire Economie 28 september 2023

Elektriciteitssysteem in wording: het aanbod regeert. Maak kennis met het elektriciteitssysteem in wording. Wie bij de term energietransitie nog mijmerde over fraai geïllustreerde toekomstvisies, werd dit jaar ruw bij de les getrokken. Het nieuws over schaarse netcapaciteit en dreigende netcongestie op het elektriciteitsnet vertelde een heldere boodschap: de energietransitie is in volle gang, we zitten er middenin. Een nieuw, duurzaam elektriciteitssysteem is in wording. Het vraagt vooral inzet van de netbeheerders, zij moeten volop aan de bak, maar er wordt ook een beroep gedaan op alle gebruikers. Om het elektriciteitssysteem in wording blijvend goed te laten presteren.

Amsterdam groeit naar één miljoen inwoners en steeds meer mensen, werken en verblijven in onze stad. Om de stad betaalbaar, economisch sterk en leefbaar te houden heeft het college ambities op het gebied van woningbouw, de energietransitie, digitalisering, mobiliteit en de economische ontwikkeling van de stad. Voor al deze ambities en ontwikkelingen moet een fundamentele verandering van ons energiesysteem plaatsvinden. Deze vinden namelijk plaats binnen bestaand sedelijk gebied en hebben impact op de bestaande elektriciteitsinfrastructuur.

 

Behandeld in Commissie Duurzaamheid en Circulaire Economie 28 september 2023, 7 september 2023

Behandelend ambtenaar: Ruimte en Duurzaamheid, Max de Jong, max.dejong@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht klik hier

 

 

 

 

 

Alle rechten voorbehouden

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Header afbeelding: 37267-zonnepanelen-01_3mei2018_E_v_Eis.jpg

Media

Documenten