Artikel

Monitoring voor een circulaire metropoolregio

De Metropoolregio Amsterdam (MRA) heeft hoge duurzaamheidsambities. Zij wil een circulaire regio zijn waar grondstoffen op een zo hoogwaardig mogelijke manier worden hergebruikt. De MRA en de Amsterdam Economic Board (Board) hebben met de lancering van ‘de MRA als dé grondstoffenhub’ (2015) en met het ‘MRA grondstoffen uitvoeringsprogramma’ (juni 2016) laten zien dat de transitie naar een circulaire economie zowel noodzakelijk als wenselijk is (Amsterdam Economic Board, 2016). Met het ondertekenen van het Nationaal Grondstoffenakkoord in 2017 werd het startsein gegeven voor een nationaal programma om de Nederlandse economie in 2050 volledig circulair te maken (Rijksoverheid Nederland, 2017). De MRA heeft dit akkoord mede ondertekend, evenals de Citydeal Circulaire Stad, en heeft de afgelopen jaren hard gewerkt om voor de hele regio de transitie naar een circulaire economie vorm te geven. Op basis hiervan is door de MRA overheden in juni 2018 het MRA Ontwikkelprogramma gestart, met als ambitie om van de MRA in 2025 één van de meest circulaire grootstedelijke regio's van Europa te maken.

In opdracht van de Amsterdam Economic Board, de Gemeente Amsterdam en de samenwerkende gemeente van de MRA, is de eerste conceptualisering van het raamwerk voor het monitoren opgezet door Metabolic. Het monitoringsraamwerk biedt inzicht in de dynamiek, effecten en ontwikkeling van de circulaire economie in de Metropoolregio Amsterdam. Het raamwerk is opgebouwd uit drie verschillende
lagen. Ledere laag bevat een toenemend niveau van detail.

1. Primaire indicatoren die inzicht bieden in het grondstofgebruik van een regio.
2. Dashboard-indicatoren die gaan over kwesties als recycling, energie en biodiversiteit.
3. Transitie-indicatoren die de mate van de institutionele vernieuwing weergeven van dit systeem.

Het data gat dichten

De indicatorenset vormt een basis voor het monitoren van de transitie naar een circulaire economie. Om het raamwerk te operationaliseren, is er gekeken welke data al beschikbaar is en welke gegevens de komende jaren nog verzameld en ontsloten moeten worden.
Bron: Metabolic
Alle rechten voorbehouden

Media

Documenten