Artikel

Video: Boekpresentatie 'de bijlesgeneratie'

Hoe verminderen we de prestatiedruk in het onderwijs?

De afgelopen jaren is de competitie in het onderwijs flink toegenomen. Het gebruik van bijlessen groeit explosief. In haar boek 'De bijlesgeneratie - opkomst van de onderwijscompetitie' beschrijft Louise Elffers hoe de inrichting van het Nederlandse onderwijs de druk op ouders en leerlingen nog eens extra opvoert. Hoe voorkomen we dat ouders zich genoodzaakt voelen om bijlessen in te zetten? Hoe kunnen we het onderwijs zo inrichten dat leerlingen en ouders zich minder blind hoeven te staren op het havo of vwo? Wat doen scholen al in de praktijk om de druk op leerlingen te verminderen? We gaan in gesprek met scholen, docenten, journalisten en andere experts.

Afbeelding credits

Icon afbeelding: bron: bol.com