Artikel

Landelijke kennisagenda forensische geneeskunde

In 2018 zijn het bestuur van het Forensisch Medisch Genootschap (FMG) en de commissie Wetenschap en Onderzoek van het FMG gestart met de voorbereidingen voor de ontwikkeling van een kennisagenda voor de Forensische Geneeskunde. Voor een goede en duurzame positionering van de Forensische Geneeskunde is het essentieel om het handelen van forensisch artsen en verpleegkundigen beter wetenschappelijk te onderbouwen.
In het project worden de belangrijkste kennishiaten voor het forensisch-medisch vakgebied vastgesteld en een plan van aanpak ontwikkeld hoe deze kennishiaten door middel van wetenschappelijk onderzoek ingevuld kunnen worden.

Looptijd: 2018-2019

Alle rechten voorbehouden