Artikel

Elektrisch Vervoer Amsterdam: Evaluatiesubsidieregelingen en suggesties andere stimulerende maatregelen

Het Programmabureau Luchtkwaliteit heeft de combinatie APPM/Decisio gevraagd om de subsidieregelingen van elektrisch vervoer te evalueren en tevens de vraag te beantwoorden wat de meest efficiënte en effectieve manier is om de doelstellingen op het gebied van uitstootvrij vervoer te realiseren. Op basis van de evaluatie van de subsidieregelingen, een analyse van de vraag- en aanbodzijde van de markt voor elektrische voertuigen en een verkenning van internationale beleidsmaatregelen is een antwoord op deze vraag geformuleerd.

Uitvoerende partijen en partners: R&D, Decisio en APPM

Alle rechten voorbehouden