Artikel

Onderzoek in parken in het kader van het evenementenbeleid (schouwen)

In het kader van het evenementenbeleid wordt voor en na evenementen in stadsparken onderzoek verricht naar flora, fauna en bodem.

We gaan in 2019 in 22 groene evenementenlocaties (meest stadsparken) uitgebreid onderzoek doen om de impact van evenementen te onderzoeken. Dat betreft onderzoek naar waterhuishouding (wateroverlast), bodem eigenschappen (verdichting, zuurstof, samenstelling, hoogtemeting), kwaliteit en kwetsbaarheid groentypen, en de biodiversiteit wilde bijen en broedvogels. De onderzoeken zullen starten voor het evenementenseizoen (april) en bepaalde metingen zullen herhaald worden (zoals mate van bodemverdichting) gedurende het festivalseizoen.

De onderzoeken zullen uitgevoerd worden door externe bureaus in nauwe afstemming met Verkeer & Openbare Ruimte en Stadswerken, en expertise van het Ingenieursbureau en Waternet.

De schouwen voor, tijdens en na het evenementenseizoen worden dit jaar herhaald. Verder wordt dit jaar een pilot op 5 locaties gestart door met behulp van een app de schouwmethode te uniformeren.

Alle rechten voorbehouden