Artikel

Evaluatie passend toewijzen

Eén jaar verder

Als gevolg van de Woningwet 2015 moeten corporaties sinds 1 januari 2016 voldoen aan de passendheidsnorm. De norm verplicht corporaties om hun primaire doelgroep een betaalbare woning toe te wijzen. Zij moeten aan minimaal 95 procent van de huurtoeslaggerechtigde huishoudens een woning toewijzen met een huur tot aan de aftoppingsgrens. Voor een- en tweepersoonshuishoudens is de aftoppingsgrens in 2017 592,55 euro en voor grotere huishoudens 635,05 euro. De regeling is ingesteld om betaalbaarheidsproblemen bij lagere inkomensgroepen te verminderen en om de Rijksuitgaven aan de huurtoeslag te beperken.

Wat zijn de eerste effecten van de passendheidsnorm? Platform31 onderzocht dit in samenwerking met RIGO. In de evaluatie passend toewijzen komen aan bod:

  • Huur- en toewijzingsbeleid van corporaties
  • Betaalbaarheidseffecten
  • Beschikbaarheidseffecten
  • Effect op instroming primaire doelgroep in wijken

 

Auteur Vera Beuzenberg, Anouk Corèl (Platform31), Steven Kromhout, Eva Broxterman, Michelle Hu (RIGO)
Verschijningsdatum september 2017
Volledige PDF verkrijgbaar via website Platform31

Afbeelding credits

Icon afbeelding: Cover_Passend_toewijzen-1504704413.JPG