Artikel

Perspectieven voor het middensegment van de woningmarkt

In deze studie verkent het PBL 4 perspectieven om het aanbod van huurwoningen in het middensegment te vergroten. Deze perspectieven zijn ontwikkeld op basis van literatuurstudie en een gespreksronde met woningcorporaties, gemeenten, transactiebemiddelaars, vastgoed en eindbeleggers.

Beleid ontoereikend voor groei middensegment

De woningmarkt verandert. Hypotheekvoorwaarden worden strenger, de hypotheekrenteaftrek wordt afgebouwd en de toegang tot de sociale huursector wordt steeds meer beperkt tot huishoudens met een laag inkomen.Het kabinet zet daarom in op een groter middensegment en heeft daartoe al maatregelen doorgevoerd. De gesprekspartners waren echter van mening dat het middensegment nog niet in voldoende mate en tempo tot stand komt om de verwachte vraaggroei te kunnen bijhouden.

4 perspectieven

De 4 perspectieven die het PBL in de studie Perspectieven voor het middensegment van de woningmarkt verkent, zijn mede gebaseerd op eerdere publicaties (zoals Kansrijk Woonbeleid (PBL en CPB) en het advies van de werkgroep woningmarkt van de Studiegroep duurzame groei).

Naast veelgehoorde opties als nieuwbouw en verkoop van corporatiewoningen aan vastgoedbeleggers wordt in de verkenning gebruik gemaakt van de mogelijkheden die de Woningwet 2015 biedt: herpositionering van bestaand corporatiebezit door middel van administratieve of juridische scheiding op basis van woningkwaliteit. Daarmee is het in principe mogelijk de woningmarkt flexibeler te laten functioneren en vermogen vrij te spelen voor investeringen in nieuwbouw en verbetering. Tegelijkertijd kunnen ook de publieke belangen op de woningmarkt in regionale samenwerking tussen gemeenten, huurders, corporaties en beleggers worden gewaarborgd.

 

Auteur(s) Arnoud Vlak, Manon van Middelkoop, Frans Schilder en Martijn Eskinasi
Publicatiedatum 23-01-2017

 

Bron: website PBL

Afbeelding credits

Icon afbeelding: Flickr - Amsterdam

Media

Documenten