Collectie

HvA Urban Governance and Social Innovation

Amsterdam heeft te maken met complexe bestuurlijke uitdagingen. Dat vraagt andere verhoudingen tussen overheid, burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen. HvA Urban Governance and Social Innovation onderzoekt de mogelijkheden tot vernieuwing in de lokale uitvoeringspraktijk.

Meer informatie

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Header afbeelding: beelmerk UM plaatje.jpg