Artikel

Helpt de middenklasse? (2008)

Op zoek naar het middenklasse-effect in gemengde wijken

Er is onderzocht welk deel van de middenklasse het meest genegen is achterstandsgroepen vooruit te helpen. Daarbij wordt ingezoomd op stedelijke probleemwijken waar gewerkt wordt aan een sociale mix. Ten tweede is er nagegaan welke stimuleringsmaatregelen mogelijk zijn om middenklasse-hulp – in de zin van overdracht van sociaal kapitaal – te structureren en te verbreden

Auteurs: Veldboer, A.P.M.; Engbersen, R.; Duyvendak, W.G.J.; Uyterlinde, M. (UvA)

2008

Media

Documenten