Artikel

Verdieping gebiedsanalyses Zuid, OIS, augustus 2018

In plaats van de oorspronkelijke geplande buurtenquête is op verzoek van de gebiedsteams in Zuid en in overleg met OIS een drietal onderzoeken uitgevoerd door OIS, te weten:
1. Tweedeling binnen de gebieden in Zuid: Waar zit het in, per wijk, welke groepen hebben er meer last van dan andere?
2. Jongeren in Zuid: Hoe ervaren zij de wijk, wat vinden ze belangrijk, hoe zien ze de ontwikkeling etc. thuiswonend / zelfstandig wonend.
3. Ouderen: Verhuisgeneigdheid, verdiepen wanneer willen mensen verhuizen, wat is de urgentie.

De uitkomsten van deze drie onderzoeken zijn beschikbaar in de rapportage ‘Verdieping gebiedsanalyses Zuid, OIS, augustus 2018’.

Veel gegevens over bovenstaande onderwerpen staan in Gebied in Beeld, een online tool op de website van OIS. Deze rapportage bevat aanvullende gegevens afkomstig uit de bevolkingsstatistieken van OIS en de tweejaarlijkse enquête Wonen in Amsterdam.

Afbeelding credits

Header afbeelding: Verdieping gebiedsanalyses Zuid, OIS, augustus 2018’

Icon afbeelding: Verdieping gebiedsanalyses Zuid, OIS, augustus 2018’

Media

Documenten