Artikel

Mobility Urban Values (pilot Buitenveldert)

Mobility Urban Values (MUV) is een driejarig Europees project waarin wordt onderzocht hoe burgers via 'gamification' te betrekken zijn bij het stimuleren tot duurzame mobiliteitskeuzes in hun buurt. Waag Society zal samen met gemeente Amsterdam verantwoordelijk zijn voor de pilot in Buitenveldert.

De wereld verstedelijkt in rap tempo. Dit heeft grote gevolgen voor de leefbaarheid van steden. Ook mobiliteitsvraakstukken worden hierin steeds complexer. Het lukt de overheid steeds minder goed om als enige stakeholder deze problematiek te tackelen. Je ziet daarom een trend die steeds meer kijkt hoe buurtbewoners kunnen worden betrokken bij het ontwerpen en verbeteren van hun directe leefomgeving. 

Samen met de inwoners van zes buurten in Europa gaan we aan de slag om het gedrag, de behoeften en waarden op het gebied van mobiliteit te definiëren. Vervolgens wordt er een app ontwikkeld die inwoners aanzet om aan de hand van een spelprincipe over hun mobiliteit na te denken en worden ze gestimuleerd om meer duurzame keuzes te maken. Er vallen bijvoorbeeld punten te verdienen voor duurzaam gedrag. Daarnaast zal een netwerk van meet stations door de buurt worden verspreid. Deze meetstations zullen door de buurt, in nauwe samenwerking met de ‘maker community’ worden ontworpen, gemaakt en onderhouden. Naast burgers en de overheid zullen ook bedrijven uit de buurt deelnemen om stimulansen te kunnen leveren voor duurzame keuzes.

MUV zal zich richten op zes pilots in buurten verspreid over heel Europa: Buitenveldert in Amsterdam, Sant Andreu in Barcelona, de historische wijk van de Portugese stad Fundao, Muide-Meulestede in de haven van Gent, het nieuwe gebied van Jätkäsaari in Helsinki en het gebied van Centro Storico in Palermo.

De pilot in Amsterdam richt zich op de wijk Buitenveldert. In 2014 heeft de lokale buslijn 62 zijn route veranderd, waardoor de afstand voor veel mensen van hun huizen naar de bushaltes enorm is toegenomen. Dit raakt veel bewoners, maar vooral ouderen (65+), die in hoge mate aanwezig zijn in deze buurt. Ouderen zijn hierin een kwetsbare groep, omdat deze situatie kan leiden tot toenemende eenzaamheid en afhankelijkheid van private vervoersbedrijven met alle gevolgen van dien.

Waag Society zal samen met gemeente Amsterdam verantwoordelijk zijn voor de pilot in Buitenveldert.

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No. 723521.

Bron: website Waag Society

Informatie over pilot Buitenveldert: website buitenveldert-spaar-de-buurt

Meer informatie: https://www.muv2020.eu/

Alle rechten voorbehouden

Afbeelding credits

Icon afbeelding: afbeelding MUV van site Waag Society