Artikel

Draagvlakmeting azc Willinklaan

meting 18-26 juni 2018, rapportage augustus 2018

Aan de Willinklaan 3 (Sportpark Ookmeer) is sinds 30 januari 2018 een azc gevestigd voor 500 personen. Dit azc huisvest vluchtelingen in afwachting van een asielaanvraag. Daarnaast biedt het een tijdelijk verblijf aan statushouders die in afwachtingen zijn van een reguliere woning. Het azc is een overbruggingslocatie en blijft in ieder geval open totdat het azc in de Houthavens naar verwachting in 2019 is gerealiseerd

Van 18 tot en met 26 juni 2018 heeft OIS een enquête afgenomen onder bewoners van de omliggende buurten om te peilen hoe omwonenden de komst van het azc in hun buurt tot nu toe ervaren. Voor deze peiling zijn 279 omwonenden telefonisch ondervraagd.

OIS: Renske Hoedemaker; Frederique van Spijker; Anne Huijzer; Idske de Jong

Media

Documenten