Artikel

GGD reguliere dag en nachtopvang en perm.winteropvang

Tijdelijke Algemene Raadscommissie van 9 juni 2022

Van de 206 mensen die tijdens de winteropvang 2018/19 gemiddeld per nacht opgevangen werden waren er ruim honderd personen met binding met Amsterdam of buitenlanders met een extra kwetsbaarheid. De winteropvang bood voor deze groep op de langere termijn echter weinig perspectief; deze opvang was beperkt tot de avond en nacht en werd eind maart beëindigd waardoor meer structurele begeleiding niet mogelijk was. Eind 2019 heeft het college besloten en is de raad geïnformeerd om het huidige model aaneengesloten winteropvang te vervangen voor een permanente opvang gedurende het hele jaar met toegang voor kwetsbare daklozen. Deze opvang en begeleiding is gerealiseerd op de voorziening aan de Transformatorweg. Hiermee heeft het college urgentie gegeven aan de opgave die de stad heeft met betrekking tot de zorg voor dak- en thuislozen. De capaciteit van de kortdurende dag- en nachtopvang (DNO) voor de Amsterdammers is uitgebreid met 50 plekken en daarnaast zijn er voor kwetsbare groepen zonder Nederlandse nationaliteit nieuwe vormen van opvang gestart.

Behandeld tijdens Tijdelijke Algemene Raadscommissie van 9 juni 2022

Behandelend ambtenaar: Directie OJZD, afdeling Zorg, Hieke Zevering, h.zevering@amsterdam.nl,

Voor meer informatie/voordracht klik hier

 

Auteurs:GGD Amsterdam, afdeling EGZ / Gezond Leven - Marcel Buster

Aanvullende informatie

Media

Documenten