Artikel

Gebiedsanalyse 2017: Bijlmer-Centrum

Er is veel studentenhuisvesting in Bijlmer-Centrum gekomen. Het gebied heeft daarmee een nieuwe groep bewoners aangetrokken. Het aandeel gezinnen is afgenomen en het aandeel alleenwonenden gestegen. Ook voor de komende jaren wordt er een toename verwacht aan studenten(huisvesting).

Media

Documenten