Artikel

Gebiedsanalyse 2017: De Pijp / Rivierenbuurt

De Pijp/Rivierenbuurt is een dichtbevolkt gebied en het wordt er ook drukker. Dit speelt met name in de Oude Pijp. Dit heeft zijn weerslag op de openbare ruimte. Bewoners zijn hier weinig tevreden over het schoonhouden van de openbare ruimte. De overlast van verkeersdrukte stijgt en veel bewoners vinden dat de verkeersveiligheid afneemt. Er is weinig plek om je auto of fiets te parkeren.

Media

Documenten