Artikel

Gebiedsanalyse 2017: Bos en Lommer

De bevolkingssamenstelling in Bos en Lommer verandert, er komen meer nieuwe stedelingen (mensen die elders in Nederland of een westers land zijn opgegroeid) en het aandeel bewoners met een niet-westerse migratieachtergrond neemt af.

Media

Documenten