Artikel

Onderzoek naar wijkmaaltijden (Oost)

Met het onderzoek naar wijkmaaltijden in stadsdeel Oost is een eerste aanzet gedaan om (een onderdeel van) de basisvoorzieningen in Amsterdam te analyseren. Omdat de basisvoorzieningen beogen een laagdrempelig en informeel aanbod te zijn, wordt met opzet weinig tot niets van de deelnemers geregistreerd. Een belangrijk onderdeel van dit onderzoek was daarmee de dataverzameling.

Voor het onderzoek naar wijkmaaltijden is een literatuurstudie uitgevoerd en is bij 7 wijkservicepunten (WSP’en), 14 wijkrestaurants in stadsdeel Oost onderzocht wie, hoe vaak en waarom deelneemt aan deze voorziening. Tussen 31 oktober en 13 november 2016 zijn 166 mensen geïnterviewd door middel van een vragenlijst. Daarnaast zijn de bezoekers van de maaltijden (indien gewenst anoniem) geregistreerd.

De literatuurstudie is door een student uitgevoerd. Ten behoeve van de master Management, Policy Analysis and Entrepreneurship in Health & Life Sciences aan de Vrije Universiteit is er een veelheid aan (inter)nationale wetenschappelijke artikelen bestudeerd om de mogelijke effecten van een wijkmaaltijd op fysieke, sociale en psychische gezondheid te bepalen.

Omdat we in heel korte tijd zoveel mogelijk deelnemers aan de wijkmaaltijden wilden spreken is ook voor de dataverzameling de hulp ingeroepen van studenten. Er is contact gezocht met BOOT (Buurtwinkel voor Onderwijs, Onderzoek en Talentontwikkeling), de kenniswinkel waar studenten van de Hogeschool van Amsterdam diensten leveren aan bewoners en organisaties in Amsterdamse wijken. Met BOOT en de HvA is afgesproken om met studenten die de minor Social Advacacy volgen de dataverzameling op te zetten en uit te voeren. Met de hulp van de zes studenten (van de HvA en VU) hebben we uiteindelijk 166 deelnemers van de wijkmaaltijden bereid gevonden deel te nemen aan het onderzoek.

Bron en meer info: rapport Wijkmaaltijden

Alle rechten voorbehouden

Afbeelding credits

Icon afbeelding: foto op voorkant rapport wijkmaaltijden oost. Fotograaf: Ienske Meindertsma

Media

Documenten