Artikel

U-SMILE – slimme prikkels in stedelijk verkeer

Stedelijk autogebruik veroorzaakt problemen zoals files en milieuvervuiling. Prijsbeleid is een efficiënt en effectief instrument, maar er is onvoldoende draagvlak voor belastingen en vormen van belonen zijn duur. Dit project ontwerpt en onderzoekt experimenten met budgetneutrale mengvormen van belastingen en beloningen, waaronder verhandelbare spitsrechten

Gemeente Amsterdam participeert in dit SURF project dat loopt tot 2020.

Bron en meer informatie: http://surf.verdus.nl/grote-projecten

Consortium: VU (prof. Erik Verhoef), TUD, RUG, Hogeschool van Amsterdam, gemeente Amsterdam, Groningen Bereikbaar, Amsterdam Arena, Verkeersonderneming Rotterdam

Alle rechten voorbehouden

Afbeelding credits

Icon afbeelding: csm_SURF_website_b39643f0dd.jpg