Collectie (5)

Onderzoeken door Caroline Nevejan

In deze collectie treft u de diverse onderzoeken van Prof. dr. Caroline Nevejan. Deze voert zij uit vanuit de leerstoel 'Designing Urban Experience'. Nevejan, bijzonder hoogleraar bij de Faculteit Maatschappij- en Gedragswetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam, richt zich met haar onderzoek op aanwezigheid (getuige zijn) en het ontwerp van vertrouwen.

(1) Ritme Onderzoek heeft tot doel methoden te identificeren voor analyse van ritmes, interventie in ritmes en het wil formuleren hoe ritmeanalyses een nieuwe bron zijn voor stedelijke beleidsvorming.
(2) Vanuit de leerstoel 'Designing Urban Experience' richt Nevejan zich op het begrijpen en ontwerpen van stedelijke ervaringen als gedeelde reflectie op de vele sensaties en emoties die een stad biedt. Ze begeleidt daarbij vijf promovendi.
(3) Vertrouwen Onderzoek richt zich op het ontwerp van vertrouwen en de rol van aanwezigheid getuigen-zijn van de ander. De afwegingen tussen vertrouwen en waarheid verschuiven omdat we op nieuwe manieren van elkaar getuigen, dankzij de verschillende technologieën die onze aanwezigheid vormgeven.
(4) City Science: Onderzoek doen in de stad heeft een uniek karakter. Samen met Chief Science Officers van verschillende steden in Europa, met wetenschappers en kunstenaars uit verschillende landen, onderzoeken we methodologieën en onderzoeksontwerpen voor het doen van onderzoek in steden. Het hoogleraarschap en cso-schap van Nevejan komen in dit project samen.

Meer informatie

Meer informatie over de wetenschappelijke werkzaamheden van prof.dr. Caroline Nevejan, onder meer m.b.t. de begeleiding van promovendi, onderwijs en publicaties, is te vinden op het profiel op de website van de UvA.

Afbeelding credits

Header afbeelding: Tegels - Portugees - Blauw | Lukas Tennie via Unsplash

Icon afbeelding: Tegels - Portugees - Blauw | Lukas Tennie via Unsplash

Sorteren op: