Artikel

Analyse van prompts afkomstig uit generatieve AI pilot

Het AI team van de gemeente Amsterdam experimenteert met generatieve AI om advies te kunnen geven over het praktische gebruik van generatieve AI binnen gemeentes.

Dit rapport presenteert de bevindingen van een analyse van een pilot, waar 150 ambtenaren gedurende vier weken een op GPT-gebaseerde generatieve AI chatbot hebben gebruikt. Deze studie richtte zich op promptevaluatie, het analyseren van gebruikersgedrag, feitelijkheid en bias. Daarnaast worden op basis van de analyse strategieën voor risicobeperking voorgesteld.

Aanvullende informatie

Media

Documenten