Artikel

Vitamine G: effecten van groene ruimte op gezondheid, welzijn en sociale veiligheid

Achtergrond
Uitkijken op en verblijven in de groene elementen van het landschap om ons heen lijken van invloed te zijn op gezondheid, welbevinden en gevoelens van sociale veiligheid. Dit artikel bespreekt de opzet van een onderzoeksprogramma naar de effecten van groen in de leefomgeving op gezondheid, welzijn en sociale veiligheid.

Methoden/ontwerp
Het programma bestaat uit drie projecten op drie verschillende schaalniveaus: op macroschaal met gegevens over Nederland als geheel, op een tussenschaal waarbij gekeken wordt naar het specifieke effect van groen in de stedelijke omgeving, en op microschaal waarbij de effecten van volkstuinen worden onderzocht. De projecten zijn observationele studies, waarbij bestaande gegevens over landgebruik en gezondheidsonderzoeken worden gecombineerd en nieuwe gegevens worden verzameld door middel van vragenlijsten en interviews. Voor de analyse van de gegevens wordt gebruik gemaakt van multilevelanalyse en GIS-technieken.

Discussie
Eerder (experimenteel) onderzoek in de omgevingspsychologie heeft aangetoond dat een natuurlijke omgeving een positief effect heeft op het welbevinden door herstel van stress en aandachtsmoeheid. Beschrijvend epidemiologisch onderzoek heeft een positieve relatie aangetoond tussen de hoeveelheid groen in de leefomgeving en fysieke en mentale gezondheid en levensduur.

Het programma heeft drie doelen. Ten eerste, het documenteren van de relatie tussen de hoeveelheid en het type groen in de leefomgeving van mensen en hun gezondheid, welzijn en gevoelens van veiligheid. Ten tweede het onderzoeken van de mechanismen achter deze relatie. Mechanismen hebben betrekking op blootstelling (wat leidt tot stressreductie en aandachtsherstel), gezond gedrag en sociale integratie, en selectie. Ten derde, het vertalen van de resultaten naar beleid op het kruispunt van ruimtelijke ordening, volksgezondheid en veiligheid. Sterke punten van ons programma zijn: we bestuderen verschillende onderling gerelateerde afhankelijke variabelen, in verschillende gewone settings (in tegenstelling tot experimentele of extreme settings), gericht op verschillende doelgroepen, met behulp van geschikte multilevel methoden.

Peter Groenewegen, Agnes van den Berg, Sjerp de Vries & Robert Verheij (2006). Vitamin G: effects of green space on health, well-being, and social safety. BMC Public Health 6, 149. https://doi.org/10.1186/1471-2458-6-149

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Header afbeelding: "Moestuintjes aan de Weesperzijde met in de verte de hoogbouw aan de Omval" (6 november 2017) Fotograaf: Edwin van Eis via fotobank.amsterdam.nl

Icon afbeelding: "Moestuintjes aan de Weesperzijde met in de verte de hoogbouw aan de Omval" (6 november 2017) Fotograaf: Edwin van Eis via fotobank.amsterdam.nl

Media

Documenten