Artikel

Sociale impact voor klimaatrechtvaardigheid

Een verkenning van City Science en de nieuwe ESG/CSRD-raamwerken voor empirisch onderbouwde investeringen in lokale beleidsmakerssteden

Voortbouwend op de nieuwe EU-wetgeving voor de richtlijn duurzaamheidsverslaglegging voor bedrijven (CSRD) die vanaf 1 januari 2024 van kracht is, en voortbouwend op het nieuwe kader voor milieu en sociaal bestuur (ESG) dat het World Economic Forum van Davos in 2019 voor de financiële sector heeft geïntroduceerd, biedt dit verslag steden en regio's nieuwe mogelijkheden voor samenwerking tussen de publieke, private en civiele sector. Gezien de vele met elkaar verweven crises waarmee de mensheid en de planeet worden geconfronteerd, hebben kwetsbare gemeenschappen steun nodig en deze nieuwe kaders kunnen daartoe bijdragen.

CSRD/ESG-kaders eisen dat bedrijven niet alleen financiële informatie transparant maken in hun jaarverslag, maar ook de ecologische voetafdruk en sociale impact die ze hebben laten zien. Uiteindelijk zal CSRD/ESG een nieuwe duurzame dynamiek onder bedrijven creëren, die kan helpen om meer sociale en duurzame impact in steden en regio's te realiseren.

Dit rapport onderzoekt hoe lokale democratische bestuursorganen, zoals een gemeente, een regionaal kantoor of een waterschap, deze nieuwe mogelijkheden voor samenwerking op het gebied van maatschappelijke impact kunnen faciliteren. Omwille van het taalgemak en om de private sector te betrekken bij de ontwikkeling van dit nieuwe paradigma, zullen we nu termen samenvoegen en ESG/CSRD gebruiken, in het besef dat ESG de term is die door de private sector wordt gebruikt en dat CSRD het 'harde' bewijs is dat de EU Commissie vereist.

In 2023 startte de gemeente Amsterdam, onder leiding van het City Science Office, een verkenning naar het nieuwe ESG/CSRD landschap. Het ESG Innovation Collective, een private onderneming, bracht de private en financiële sector bij deze verkenning. Naast partners van de universiteit en de stad Berlijn werden andere steden en universiteiten van het City Science Initiative, zoals Reggio Emilia, Thessaloniki en Barcelona, met meer dan 50 experts uit de private, publieke, sociale en culturele sector uitgenodigd om hun visie te geven op de kansen en bedreigingen voor steden en bedrijven die voortvloeien uit deze nieuwe regelgeving. Deskundigen uit de private, publieke en maatschappelijke sector leverden hun bijdrage. De consensus aan het einde van deze verkenning bleek dat dit nieuwe verantwoordingsparadigma, dat ESG en CSRD initiëren, een game changer zal zijn. Als gevolg hiervan wordt een nieuw 'ESG for Cities' raamwerk (ESG4C) ontwikkeld. ESG4C positioneert steden als experts op het gebied van sociale impact voor de 'S' in ESG, die ook resoneert met de sociale impact die wordt beoordeeld in de CSRD-rapportage.

Bron: Nevejan C., Iaione C.F., Bamidis P., Goilo J., Mantziari D., Wupperfeld F., Gardiner M., (2024). Social Impact for Climate Justice, exploration of City Science and the new ESG/CSRD frameworks for evidence-based investments and local policymaking. Uitgever: Chief Science Office, City of Amsterdam.

Afbeelding credits

Icon afbeelding: CSI 3 cover

Media

Documenten