Artikel

Amsterdam Alternative over Expeditie Vrije Ruimte

Amsterdam Alternative publiceert sinds 2015 een gezamenlijke krant en website en is ontstaan in de tegencultuur en de vrijplaatsen van de stad, propageert en steunt collectieve actie, radicale politieke debatten en een wenselijke toekomst voor iedereen.

Hier twee artikelen over 'Expeditie Vrije Ruimte' uit Amsterdam Alternative Issue #39 (8/11/2021) geschreven door Ivo Schmetz.

Expeditie Vrije Ruimte: Nieuwe hoop of nieuw instrument voor stedelijke ontwikkeling?

"Op 24 september jongstleden werd ‘informeel’ ‘t Groene Veld geopend. Dit prachtige, grote, groene terrein ligt in Amsterdam Noord, naast de huidige, tijdelijke locatie van ADM. Het Groene Veld is het eerste stuk vrije ruimte dat in het kader van het nieuwe gemeentelijke project ‘Expeditie Vrije Ruimte’ van start is gegaan. Is de ‘Expeditie’ nieuwe hoop of een duivels dilemma?"

Lees het artikel hier (Ivo Schmetz, Amsterdam Alternative, Issue #39, 8/11/2021)

In gesprek met de proces manager van de ‘Expeditie Vrije Ruimte’

"Als voorbereiding op de publieke discussie op vrijdag 19 november in de OT301, en als aanvulling op voorgaand artikel, gaan we in gesprek met Joekenel van der Pijl, proces manager in het team van de ‘Expeditie Vrije Ruimte’. Een aantal vragen om erachter te komen wat de intenties van de gemeente zijn en wat dat voor ons als vrije ruimte gebruikers betekent."

Lees het artikel hier (Ivo Schmetz, Amsterdam Alternative, Issue #39, 8/11/2021)

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Icon afbeelding: Logo Amsterdam Alternative via Design Rocks (designrocks.nl, 12 augustus 2015)