Artikel

Help-Seeking Undocumented Migrants in the Netherlands: Mental Health, Adverse Life Events, and Living Conditions

Ongedocumenteerde migranten vormen een bijzonder kwetsbare groep als het gaat om (mentale) gezondheid, leefomstandigheden en beperkte toegang tot gezondheidszorg. Het doel van dit onderzoek was om de prevalentie en verbanden van mentale gezondheidsproblemen te onderzoeken bij een populatie van ongedocumenteerde migranten die hulp zochten. Het is een observationele studie die vragenlijstgegevens heeft geintegreerd met retrospectieve gegevens uit elektronische patiëntendossiers.

Ongedocumenteerde migranten die medische en psychologische consultatie-uren bijwoonden van een Nederlandse niet-gouvernementele organisatie, hebben de Self-Reporting Questionnaire (SRQ) ingevuld. Verbanden met mentale gezondheid werden geschat met behulp van parametrische tests.

Mentale gezondheidsproblemen komen veel voor bij ongedocumenteerde migranten die hulp zoeken. Dit onderzoek benadrukt de noodzaak om de toegang tot geestelijke gezondheidszorg voor ongedocumenteerde migranten te verbeteren.
Vollebregt, S.J.C., Scholte, W.F., Hoogerbrugge, A. et al. Help-Seeking Undocumented Migrants in the Netherlands: Mental Health, Adverse Life Events, and Living Conditions. Cult Med Psychiatry 47, 1067–1089 (2023). https://doi.org/10.1007/s11013-022-09790-5

Afbeelding credits

Header afbeelding: Depositphotos - bricks

Icon afbeelding: Street art - Pixabay

Media

Documenten