Artikel

Setting Specific Spread - Contributions of Indoor Social Spaces to Overall SARS-CoV-2 Transmission - Intersecting Models with Behavioral and Epidemiological Data for Informed Decision Making

Waar we onze tijd doorbrengen en interacteren met andere mensen, bepaalt hoe makkelijk respiratoire pathogenen, zoals SARS-CoV-2, zich door een populatie kunnen verspreiden. Dit gegeven vormt de basis voor veel coronamaatregelen zoals lockdowns, de avondklok, thuiswerken en het deels of geheel sluiten van publieke sectoren. Hoewel effectief gebleken in het terugdringen van infecties, blijft het lastig te voorspellen en kwantificeren hoeveel dergelijke maatregelen bijdragen aan de bestrijding van respiratoire virussen. Gegeven de substantiële economische en maatschappelijke impact van deze maatregelen, bemoeilijkt dit een gedegen afweging van de impact en proportionaliteit van maatregelen. In dit voorstel combineren we gedrags- en epidemiologische data in een nieuw wiskundig model. Hiermee onderzoeken we hoeveel verschillende publieke binnenruimtes bijdragen aan de algehele verspreiding en hoe maatregelen die invloed hebben op waar we onze tijd besteden de verspreiding kunnen beperken.

Looptijd 1-7-2023 tot 3-6-2024