Artikel

12 wetenschappers over de impact van de coronacrisis op Amsterdam

Wie naar de cover van deze publicatie kijkt ziet twee duiven vlakbij een hart
waarin ‘Houd 1,5 meter afstand’ staat. Een half jaar geleden had deze foto
tot opgetrokken wenkbrauwen geleid. Vandaag de dag weet bijna iedere
Amsterdammer waar het beeld over gaat. Onze stad is, net als de rest van de
wereld, razendsnel in een nieuwe realiteit beland. De realiteit van de coronacrisis.

De effecten van de coronacrisis op de stad zijn groot. Het raakt alle
Amsterdammers. We weten nog niet hoe de stad er na de crisis uitziet. We weten
wel dat er nieuwe uitdagingen zijn ontstaan en bestaande problemen groter en
zichtbaarder zijn geworden.

Stevige uitdagingen vragen vaak om moeilijke keuzes. Dat is lastig in een tijd
waarin het lijkt dat we belangrijke stappen met weinig kennis moeten zetten.
Om de betekenis van de crisis voor Amsterdam preciezer te begrijpen vroeg
het college van Burgemeester en Wethouders om kennis vanuit verschillende
wetenschappelijke beleidsterreinen vlot te presenteren. Via een reeks mini-colleges
deelden twaalf wetenschappers inzichten op relevante thema’s zoals publieke
gezondheid, arbeidsmarkt, ongelijkheid en anticyclisch investeren.

De inzichten en adviezen van de twaalf wetenschappers zijn gebundeld in dit
boekje. Ze zijn niet alleen relevant voor bestuurders, maar ook voor raadsleden,
professionals, uitvoerders en managers. Wij hopen dat het boekje behulpzaam is bij
de beeldvorming over wat er in onze stad plaatsvindt, bij de strategievorming en
het maken van keuzes.

Contactpersoon: Mark Louwrier, m.louwrier@amsterdam.nl

 

Bron:

Marike ter Linden (hoofd Stedelijk Strategieteam) stedelijkstrategieteam@amsterdam.nl

Redactie Jelmer Peter (Stedelijk Strategieteam) Mark Louwrier (Stedelijk Strategieteam)

 

 

Afbeelding credits

Header afbeelding: Foto: 'Weesp 3 november 2020' | door Edwin van Eis

Icon afbeelding: UvA

Media

Documenten