Artikel

AI4Cities

2020-2022: AI4Cities brengt toonaangevende Europese steden, die op zoek zijn naar oplossingen op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI) om de transitie naar CO2-neutraliteit te versnellen, bij elkaar.

AI4Cities heeft de markt uitgedaagd om met op AI gebaseerde oplossingen te komen die steden kunnen helpen om de CO2-uitstoot te verminderen in hun energie- en mobiliteitssectoren. Amsterdam, Kopenhagen, Parijs, Helsinki, Stavanger en Tallinn hebben een ‘pre-commercial procurement’ proces doorlopen en hebben uiteindelijk zeven leveranciers geselecteerd om de tijdens het project ontwikkelde prototypes te testen. Van de zeven leveranciers werken er vier aan energie en drie aan mobiliteit.

AI4Cities, accelerating carbon neutrality 

  • WIE: Amsterdam (partner) Forum Virium Helsinki (coördinator), Cap Digital, Copenhagen, Stavanger, Tallin, ICLEI Europe 
  • WAAR: Amsterdam, Kopenhagen, Parijs, Helsinki, Stavanger en Tallinn 
  • LOOPTIJD: 3 jaar, startdatum Januari 2020 
  • ROL AMSTERDAM: Amsterdam is partner in dit project  
  • TOTAALBUDGET: 4.600.000 
  • HOEVEEL VOOR AMSTERDAM: 981,918 

AI4Cities brengt toonaangevende Europese steden samen op het snijvlak van 'smart cities' en het verminderen van CO2 uitstoot, met als doel om innovatieve AI oplossingen te ontwikkelen die steden kunnen ondersteunen bij het behalen hun klimaatdoelstellingen. Om tot  nieuwe, innovatieve oplossingen te komen, maakt AI4Cties gebruik van 'Pre-commercial procurement', ofwel PCP. Deze manier van aanbesteden wordt gekenmerkt door de mogelijkheid die het publieke instellingen geeft om bedrijven te selecteren aan de hand van vooraf gezamenlijk opgestelde gedefinieerde uitgangspunten en vereisten. Bedrijven kunnen hierdoor gerichter hun concept of product ontwikkelen en publieke instellingen kunnen effectiever aanbesteden, in dit geval met het oog op het verminderen van broeikasgassen binnen en energie- en mobiliteitssector door middel van AI.    

Er zijn uiteindelijk zeven leveranciers van diensten of producten geselecteerd binnen AI4Cities, volgens de PCP procedure:

  • Binnen de energiesector helpt BEE bij het verschuiven van het energieverbruik in gebouwen naar tijdsperiodes waarin er meer hernieuwbare energie beschikbaar is. C-IN.CITY biedt steden een platform voor het bijna real-time beheer van koolstofemissies. HOLONI helpt steden bij het beoordelen van hun zonne-energie-overschot, en SPIKE maakt een duurzaam evenwicht mogelijk tussen energieverbruik en comfort.
  • Binnen de mobiliteitssector gebruikt AVENUE AI om steden te helpen bij het evalueren van de koolstofvoetafdruk van gedeelde mobiliteitsbeleidsmaatregelen, terwijl de MPAT TOOL zich richt op het maximaliseren van de positieve effecten van deze beleidsmaatregelen. IX3 verwijdert onnodige opstoppingen, waardoor het stedelijk verkeer efficiënter wordt en CO2-emissies afnemen.

Aanvullende informatie

Media

Documenten