Artikel

ACCESS

2019-2022 Het belang van inclusief cultuurbeleid

Dit project gaat over de ongelijke impact die cultuur heeft op groepen in de stad. Sommigen hebben meer toegang tot cultuur dan anderen en ondervinden de positieve effecten ervan dus ook meer. Doel van dit project is om meer inzicht te krijgen in communities zodat alle bevolkingsgroepen van de partnersteden betere toegang krijgen tot cultuur.

ACCESS to Culture for all Citizens  

 • WIE: Amsterdam, Greater London Authority, Lisbon, Dublin City Council, Sofia Municipality, Riga, Vilnius City Municipal Government, City of Tallinn 
 • WAAR: Amsterdam, Londen, Lissabon, Dublin, Sofia, Riga, Vilnius en Tallinn
 • LOOPTIJD: 3 jaar, 25/06/2019 
 • ROL AMSTERDAM: Amsterdam is de trekker in dit project  
 • TOTAALBUDGET: 749.746 
 • HOEVEEL VOOR AMSTERDAM: 199.695 
 • SUBSIDIEPROGRAMMA: URBACT

ACCESS richt zich op het belang van inclusief cultureel beleid. Een uitdaging waar de acht partnersteden allemaal mee te maken hebben, is dat cultuur niet alle mensen gelijkwaardig bereikt en verrijkt. Steden moeten dus een beter begrip krijgen van gemeenschappen om alle burgers te betrekken. ACCESS heeft vier onderwerpen geïdentificeerd om aan te werken, die de partnersteden in staat zullen stellen dat begrip te verkrijgen en de kennis te borgen:

 1. Er is een gebrekkig wetenschappelijk fundament voor cultuurbeleid door een gebrek aan data en onderzoek
 2. Culturele activiteiten vinden vaak plaats in het centrum van de stad, maar zouden meer verspreid plaats moeten vinden
 3. Niet alle groepen doen even vaak en veel mee aan culturele activiteiten. 
 4. Steden hebben te weinig kennis en maken onvoldoende gebruik van 'smart solutions’

De Amsterdamse deelname in ACCESS wordt gebruikt als een katalysator om de de doelstellingen van de stad voor culturele inclusie te behalen. Daarnaast worden de uitkomsten van het project meegenomen in het Kunstenplan 2025-2028. De belangrijkste uitkomsten waren dat de meeste kunst in het centrum wordt geconsumeerd, maar dat bewoners van buitenwijken (Noord, Nieuw-West en Zuidoost) net zo goed behoefte hebben aan kunst en cultuur en hierin voorzien moeten worden. 

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Icon afbeelding: ACCESS

Media

Documenten