Artikel

Opgaveplan ecosystemen

Gemeenteraad 29 november 2023

De opgaveagenda is een uitwerking van een van de vijf opgaves zoals verwoord in de Visie Een nieuw Amsterdams Economisch Peil en bijbehorende Uitvoeringsagenda 2023-2026. De agenda richt zich op het versterken van de innovatieve en impact ecosystemen in Amsterdam. Beide zijn van wezenlijk belang voor een vitale en sociale economie in Amsterdam, en daarmee voor de toekomst van de stad. De innovatie economie is belangrijk voor het aanpassings- en verdienvermogen van de stad en genereert de nieuwe ideeën die nodig zijn om bij te dragen aan de grote transities (energie, circulair, eiwit/voedsel, digitaal). De impact economie is van belang voor de transitie naar een meer sociale en ecologisch duurzame economie. En beiden werken aan vernieuwing van de economie.

Behandeld in Commissie Sociaal, Economische zaken en Democratisering 22 november, 2 november 2023

Behandelend ambtenaar: Economische Zaken en Cultuur, Ellen Oetelmans,  e.oetelmans@amsterdam.nl, Egon Van Wees, egon.van.wees@amsterdam.nl Bas Beekman, 
b.beekman@amsterdam.n

Voor meer informatie/voordracht commissie  klik hier

Voor meer informatie/voordracht gemeenteraad klik hier 

Aanvullende informatie

Media

Documenten