Artikel

Amsterdam maakt ruimte - Koersdocument

Commissie Mobiliteit, Openbare Ruimte en Water 1 november 2023

Amsterdam maakt ruimte beschrijft hoe we de openbare ruimte in de groeiende stad toekomstbestendig willen maken. We willen dat doen op een ecologisch veilige en sociaal rechtvaardige manier, met oog voor alle huidige en toekomstige gebruikers van onze gezamenlijke huiskamer. Keuzes maken is daarbij
onvermijdelijk. Hoe gaan we samen bepalen waar we ruimte voor willen maken en daarnaar handelen en ingrijpen op straat?

Behandeld in Commissie Mobiliteit, Openbare Ruimte en Water 1 november 2023 en 18 oktober 2023

Behandelend ambtenaar: V en OR, Wiard Kuné, w.kune@amsterdam.n

Voor meer informatie/voordracht klik hier

 

Bron:

Uitgave: Gemeente Amsterdam
Tekstredactie: De Zoele Haven
Vormgeving: LassooyDesign
Fotografie: Fotobank Amsterdam, Ruimte & Duurzaamheid,
Verkeer & Openbare Ruimte, Thomas Schlijpe

Aanvullende informatie

Media

Documenten