Artikel

Monitor Discriminatie bij Woningverhuur 2023

Commissie Woningbouw en Volkshuisvesting 23 november 2023

Dit rapport presenteert de resultaten van de derde landelijke monitor discriminatie bij woningverhuur. Net als in de eerdere twee landelijke monitoren is in deze monitor onderzocht: In hoeverre mensen met een van origine niet-Nederlands klinkende naam dezelfde kans hebben op een bezichtiging van een huurwoning als mensen met een Nederlands klinkende naam. Of stellen bestaande uit twee mannen (met Nederlands klinkende namen) dezelfde kans hebben op een bezichtiging als stellen bestaande uit een man en vrouw (beiden met Nederlands klinkende namen). In hoeverre verhuurbemiddelaars bereid zijn om mee te werken aan een discriminerend verzoek van een fictieve verhuurder. In aanvulling hierop toetsen we dit jaar voor het eerst in hoeverre gender van invloed is op uitnodigingskansen.Net als in de eerste twee landelijke monitoren is in het onderzoek gebruikgemaakt van correspondentietesten en mystery calls als methode.

Behandeld in Commissie Woninghuur en Volkshuisvesting 23 november 2023, 15 november 2023 en 31 oktober en 27 september 2023

Voor meer informatie/voordracht klik hier

Bron:

COLOFON

Opdrachtgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Auteurs

Drs. A.E. Britt
Drs. B. Tierolf
A.L.I.I. Hoogenbosch, MSc
M.J. Verstappen, MSc
Y. Dusault, MSc
D.M.M.A. Yassine, MSc

Met medewerking van M. Messelink, F. Beenen, M. Driessen, E. van Malsen,
M. van Heusden, H. van Eijk, S. Kersbergen, L. Aboutaleb,
M. Versteeg, N. de Wringer, H. Scheeren


Foto omslag 123rf - Auremar


Uitgave Verwey-Jonker Instituut
www.verwey-jonker.nl

Aanvullende informatie

Media

Documenten