Artikel

Evaluatie Stimuleringslening Wooncorporaties

Commissie Woningbouw en Volkshuisvesting 27 september 2023

De gemeente zet sinds 2020 met het Actieplan wooncoöperaties Amsterdam in op het stimuleren
van wooncoöperaties, om bewoners meer zeggenschap te geven bij de realisatie van
eeuwigdurende middeldure en sociale huurwoningen. Wooncoöperaties kunnen daarbij sinds het
raadsbesluit tot vaststelling van de Verordening Stimuleringslening wooncoöperaties Amsterdam
d.d. 7 juli 2021 (hierna te noemen Stimuleringslening) gebruik maken van een zgn.
stimuleringslening. De Stimuleringslening is geïntroduceerd om de (hoofd-) financiering van
wooncoöperaties door banken beter mogelijk te maken. In totaal is 20 miljoen euro tot en met 31
december 2023 voor de Stimuleringslening beschikbaar gesteld (het leningsplafond), goed voor in
totaal 400 woningen voor wooncoöperaties. Bij andere vormen van collectieve zelfbouw, zoals
Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) en Medeopdrachtgeverschap (MO) is een
dergelijke regeling niet nodig, aangezien het hierbij gaat om vrije sector koopwoningen waarvoor
de bewoners zelf financiering kunnen organiseren.

Behandeld in Commissie Woningbouw en Volkshuisvesting 27 september 2023

Behandelend ambtenaar: Grond en Ontwikkeling: Christine Smals, christine.smals@amsterdam.nl Wonen: Monique Brok, m.brok@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht klik hier

Aanvullende informatie

Media

Documenten