Article

Gelijke Kansen Alliantie voortgangsrapportage 2020

In deze voortgangsrapportage vertellen wij u over de ontwikkelingen rondom de Gelijke Kansen Alliantie (GKA) in de huidige crisis en sinds de vorige voortgangsrapportage uit 2019. Het werken aan gelijke kansen voor álle leerlingen en studenten in ons land was al geen geringe opgave. Maar door de coronacrisis en het tijdelijke thuisonderwijs is dit nog actueler geworden. We kunnen nu nog niet precies voorspellen wat de gevolgen van de crisis zijn, maar extra aandacht voor onze jongeren is op zijn plaats.

Gelukkig was de GKA al vóór de intelligente lockdown een sterk netwerk van betrokken en gepassioneerde mensen. Hierdoor kon er de afgelopen maanden snel en effectief geschakeld worden met ouders, leraren, docenten, schoolleiders, gemeenteambtenaren en wethouders uit het hele land. Zo heeft het werk van de GKA er hopelijk aan bijgedragen dat er minder kansen verloren zijn gegaan. 

In 2020 zijn er, zoals toegezegd in een eerdere Kamerbrief, met 20 extra gemeenten meerjarige afspraken gemaakt om kansengelijkheid te vergroten. Hiermee zijn er in totaal 50 gemeenten aangesloten bij de GKA. Ook zijn er nieuwe, landelijke communities van schoolleiders en leraren opgezet. Met kennis, onderzoek, financiële middelen en communicatie, dragen we via de GKA bij aan wat er in alle deelnemende gemeenten nodig is. Want zoals u weet: dat kan lokaal sterk verschillen.
Op deze manier kunnen de mensen die het meest in contact komen met de jongeren uit hún stad, wijk of klas, het verschil maken en helpen kansen te vergroten. U weet het vast nog van toen u zelf opgroeide: kansen ontdek je thuis, op school, en daarbuiten. Werken aan kansengelijkheid is dus iets wat samen moet gebeuren. Met inspanningen van ouders, leerkrachten, schoolleiders en iedereen die met kinderen en jongeren werkt. Wij bedanken daarom alle partners uit de GKA en kijken uit naar de resultaten die zij gezamenlijk ook komend jaar weer zullen boeken. 


Wij wensen u veel nieuwe kennis, inzichten en inspiratie toe bij het lezen
van deze rapportage.
Ingrid van Engelshoven
Arie Slob 

Additional info

Image credits

Icon image: Wikimedia Commons - School

Media

Documents