Article

Factsheet Onderwijsachterstand

Dit rapport beantwoordt de volgende onderzoeksvraag: wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen autochtone en allochtone leerlingen uit achterstandsgroepen en zorgleerlingen, hoe hardnekkig zijn onderwijsachterstanden bij verschillende groepen leerlingen en welke externe factoren, zoals taalaanbod, gezinsproblematiek of schoolkenmerken spelen een rol bij onderwijsachterstanden?

Auteurs: Guuske Ledoux en Liselotte van Loon-Dikkers, Kohnstamm instituut (UvA)

Bron: website NEJA

Image credits

Icon image: Fotograaf: Edwin van Eis. JP Coenschool, uit fotobank gemeente Amsterdam

Media

Documents