Collection (8)

Netwerk Effectief Jeugdstelsel Amsterdam (NEJA)

Het netwerk Effectief Jeugdstelsel Amsterdam (NEJA) is een samenwerkingsverband tussen praktijkinstellingen voor jeugdhulp en preventie, gemeente, kennisinstituten, hogescholen en universiteiten in de stadsagglomeratie Amsterdam. NEJA wil door onderzoek en kennisuitwisseling de kwaliteit en effectiviteit van de zorg voor jeugd bevorderen. NEJA wordt financieel mede mogelijk gemaakt door de Gemeente Amsterdam.

More information

Additional info

Image credits

Header image: index.png

Icon image: NEJA logo

Sort on: