Article

Werken met culturele diversiteit

Handreiking voor professionals

Voor je ligt de handreiking ’Werken met culturele diversiteit’. Deze handreiking voor professionals werkzaam bij Ouder- en Kindteams Amsterdam is een product van de Kenniswerkplaats Transformatie Jeugd Amsterdam (KeTJA). In de werkplaats werken Ouder- en Kindteams Amsterdam, de GGD en onderzoekers van het Verwey-Jonker instituut, de Vrije Universiteit en de beide hogescholen in de stad samen met SIPI, Trias Pedagogica en het Jeugdplatform Amsterdam aan het ontwikkelen en onderbouwen van (onderdelen van) de werkwijze van de Ouder- en Kindteams. De gemeente Amsterdam is een belangrijke partner en financierde de afgelopen jaren samen met ZonMw de activiteiten van de werkplaats. KeTJ is per zomer 2020 overgegan in KeTJAA, de Regionale Kenniswerkplaats Amsterdam Amstelland.

Bron: neja.nl 

Auteurs:
Marjolijn Distelbrink, Verwey-Jonker Instituut

Wilma Aarts, S-IPI 
2019

Met dank aan:
Cecile Winkelman, Ouder- en Kindteams Amsterdam en collega’s die meedachten

Vormgeving:
Reclamestudio Sjeep

Coördinatie en eindredactie:

Leonieke Boendermaker, Hogeschool van Amsterdam

 

Image credits

Header image: Kleur: KeTJA

Icon image: PxFUel - Diversity

Media

Documents