Collection (18)

Inclusive Education

Hoe zorg je ervoor dat alle kinderen en jongeren in de stad zich gelijkwaardig kunnen ontwikkelen binnen het Amsterdamse onderwijssysteem? In deze collectie vind je informatie over hoe het ervoor staat met jongeren in het onderwijs, welk effect de coronacrisis heeft op het onderwijs en vind je handreikingen en voorbeelden van methoden voor professionals om om te gaan met diversiteit onder jongeren en het tegengaan van ongelijkheid. 

More information

Image credits

Header image: Pixabay

Icon image: Kinderen steken hun vingers in de lucht op een lagere school, fotograaf Edwin van Eis, uit Beeldbank Amsterdam

Sort on: