Article

Uitvoeringsplan Taaloffensief 2019-2022

Raad 6/7 november 2019

Mensen die de Nederlandse taal niet goed beheersen of niet kunnen omgaan met de computer hebben meer problemen en minder kansen. Zij vinden moeilijker hun weg in de snel veranderende samenleving die steeds meer van ons vraagt. Om mee te komen zijn voldoende basisvaardigheden nodig. Mensen die over onvoldoende taal-, reken- of digitale vaardigheden beschikken noemen we laaggeletterd. Het college wil ook in de komende periode taal inzetten als middel om de kansen van mensen te vergroten.

Dat wordt gedaan vanuit een breed perspectief, omdat laaggeletterdheid samenhangt met tal van problemen op andere leefgebieden: schulden, werkloosheid, sociaal isolement en aansluitingsproblematiek onderwijs. Het verzorgen praktische cursussen die ingaan op belangrijke vragen waar mensen mee zitten: ‘Wat staat er in mijn werkinstructie?’ of ‘Hoe krijg ik overzicht over mijn financiën?’ Maar ook cursussen die opleiden tot het niveau geletterd en eraan bijdragen dat mensen een beroepsopleiding kunnen volgen. Het Taaloffensief voorziet zodoende in een divers aanbod voor alle Amsterdammers die bepaalde basisvaardigheden missen én voor midden- en hoger opgeleiden die zich Nederlands als tweede taal eigen moeten maken.

Behandeld in de Raad 6/7 november 2019.                                                                                        

Behandelend ambtenaar:                                                                                                                        Sander Havermans (s.havermans@amsterdam.nl                                                                                                                                   Mijke Wassink(m.wassink@amsterdam.nl)                                                                                                                                        Maarten van Aernsbergen                                                                        (m.van.aernsbergen@amsterdam.nl)

Voor meer informatie klik hier.

Additional info

Image credits

Icon image: Flickr

Media

Documents