Article

Evaluatie Specialistische Jeugdhulp in het Speciaal Onderwijs

Commissie Zorg, Jeugdzorg en Sport 27 mei 2020

Op verzoek van de gemeenten Amsterdam en Diemen, de schoolbesturen speciaal onderwijs en de samenwerkingsverbanden primair en voortgezet onderwijs, heeft het Kohnstamm Instituut (UvA) de eerste ervaringen met Specialistische Jeugdhulp in het Speciaal Onderwijs (SJSO) gedurende het schooljaar 2018/2019 gevolgd en met de praktijk geëvalueerd. Onlangs verschenen de bevindingen van het Kohnstamm Instituut in de rapportage “In één hand: Specialistische jeugdhulp in het speciaal onderwijs”.

Behandeld in Commissie Zorg, Jeugdzorg en Sport 27 mei 2020

Behandelend ambtenaar: Carole Smal, c.smal@amsterdam.nl

Voor meer informatie klik hier

 

Auteurs: MARION VAN BINSBERGEN PJOTR KOOPMAN JOANNE LOURENS

Kohnstamm Instituut - www.kohnstamminstituut.nl

Additional info

Image credits

Icon image: Jongeren. (Bron: Voedingscentrum (cc-by-nc-nd 2.0))

Media

Documents