Article

Staat van de Stad 2019: Participatie in Onderwijs

Deze rapportage, De Staat van de Stad Amsterdam 2019, beschrijft hoe de stad ervoor staat op tal van terreinen. Dit hoofdstuk bespreekt de ontwikkelingen in onderwijsdeelname- en prestaties van de Amsterdamse jeugd en jongeren.

Onderwijs is een belangrijke vorm van participatie. Ongeveer 190.000 Amsterdammers volgen onderwijs: van voorschool tot universiteit en van speciaal onderwijs tot taalcursussen voor volwassenen. Dit is ruim een vijfde van alle Amsterdammers. De ontwikkelingen in onderwijsdeelname- en prestaties van de Amsterdamse jeugd en jongeren staan centraal in dit hoofdstuk.

Auteurs: Merel van der Wouden, Joeke Kuyvenhoven, Frederique van Spijker & Soufyan Ahamiane

Bron: data.amsterdam.nl

Additional info

Image credits

Header image: Banner_OIS_rood

Icon image: onderwijs2.jpg

Media

Documents