Article

Gerrit Rietveld Academie - Instellingsplan 2020-2025

Undefined Unsolicited Unsettling

Voor u ligt het Instellingsplan 2020–2025 van de Gerrit Rietveld Academie. Het is het resultaat van een werkproces waar velen in de academie bij betrokken zijn geweest en velen over hebben meegedacht en aan meegeschreven: studenten, docenten, werkplaatsmedewerkers, hoofden, stafleden en het College van Bestuur. In het plan beschrij- ven we wat we als academie zijn en waar we voor staan, zetten we lijnen uit naar de toekomst en stellen we vast wat we de komende jaren gaan doen. De nieuwe missie en visie die we introduceren vervangt die uit 2000, die ook uit een breed gedragen proces voortkwam. Na twintig jaar was het tijd om ons aan de hand van nieuwe tendensen en situaties grondig op onze grondslagen te bezinnen.

Image credits

Header image: Papier Hier - donker blauw

Icon image: Rietveld Academie

Media

Documents