Article

Thuis en school: samen bloeien

Maak op school gebruik van wat een leerling al wél beheerst, zoals een andere thuistaal.

Didactief artikel Gelijke kansen

Auteur: Lisa Gaikhorst