Article

Kansengelijkheid en persoonsvorming

Onderzoeksvoorstel Marja van Nieuwkerk (promotietraject voor ambtenaren)

Kunst en Cultuur en Onderwijs willen nieuwe langlopende afspraken met schoolbesturen maken. De situatie waarin het onderwijs verkeert is drastisch gewijzigd ten opzichte van tien jaar geleden. Niet alleen wordt de noodklok geluid over de staat van het onderwijs, ook de wereld waaróp het onderwijs voorbereidt is totaal veranderd. Diverse economen pleiten voor een radicale shift van een welvaartseconomie naar een welzijnseconomie. Dit vraagt om een nieuwe visie op (cultuur)onderwijs die tot betekenisvolle maatschappelijke participatie leidt. Dit onderzoek wil de theoretische onderbouwing geven voor dit nieuwe convenant.

Onderzocht wordt of de verschillende perspectieven op kansengelijkheid samenhangen met het belang dat binnen het onderwijs aan ‘persoonsvorming’ wordt toegekend. Op beleidsmatig vlak wil dit onderzoek vanuit Kunst en Cultuur nieuwe verbindingen leggen tussen de directie Economische Zaken en Cultuur en het Sociaal Domein.

Looptijd onderzoek: 2022-2026

Image credits

Icon image: Kansengelijkheid - Bron Fotobank gemeente Amsterdam

Media

Documents