Article

Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen VO Amsterdam-Diemen 2020-2025

Commissie Werk, Inkomen en Onderwijs 27 mei 2020

Sinds 1 augustus 2008 is in de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) het Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen (RPO) opgenomen. Het RPO heeft als belangrijkste doelstelling dat schoolbesturen gezamenlijk een goede afstemming tussen de vraag en het aanbod regelen zonder dat voor elke afzonderlijke aanvraag goedkeuring van de minister nodig is. Indien een RPO volgens de wettelijke voorschriften tot stand is gekomen, zorgt de minister er vervolgens voor dat de gevraagde onderwijsvoorzieningen in aanmerking komen voor bekostiging. De samenwerkende schoolbesturen in Amsterdam en Diemen hebben in oktober 2019 overeenstemming bereikt over het Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen Amsterdam – Diemen (RPO Amsterdam – Diemen), zoals dat zal gelden van 1 augustus 2020 tot en met 31 juli 2025.

Behandeld in Commissie Werk, Inkomen en Onderwijs 27 mei 2020 en 4 december 2019

Behandelend ambtenaar: Onderwijs, team VO/MBO, Joost Roelofsen, j.roelofsen@amsterdam.nl

 

Voor meer informatie klik hier

 

Bron: BMC-Yacht Group

www.bmc.nl

Additional info

Image credits

Icon image: PxHere

Media

Documents