Artikel

Responsible Connectivity Lab

Beschrijving 

Netwerk- en connectiviteitstechnologie zijn van steeds groter belang voor onze samenleving en economie. Maatschappelijke afhankelijkheid van permanente connectiviteit groeit nog altijd. Winkelen, communiceren, de weg vinden, bankzaken regelen, treinkaartjes kopen, parkeergeld betalen, de kinderen aan- of afmelden voor de opvang of zorg inplannen: in korte tijd zijn we deze zaken via smartphone en internet gaan regelen.

Ook de gemeentelijke organisatie is steeds afhankelijker van connectiviteit. Slimme laadpalen, verre brugbediening, ANPR camera's, druktetoezicht, en scanauto’s; steeds vaker gebruikt de gemeente connectiviteit voor het beheer van de openbare ruimte en om mobiliteits- en energiestromen te managen.

Het moeilijk te onderschatten belang van connectiviteit, in combinatie met de uitrol van een nieuwe generatie connectiviteit, geeft aanleiding om opnieuw te bekijken of de relevante publieke waarden voldoende worden gewaarborgd door de huidige regelingen. En daarvan afgeleid, wat de rol van de gemeente Amsterdam zou moeten zijn in het publiek-private arrangement om deze waarden te borgen.

Het gaat daarbij om soevereine, liberale en democratische waarden en toegankelijkheid en beschikbaarheid:

  • Soeverein betekent dat de staat uiteindelijk de controle heeft over wat er op zijn "digitale" grondgebied gebeurt (en niet Big Tech).
  • Liberaal betekent dat we individuele rechten respecteren (en de staat het individu niet digitaal laten onderdrukken).
  • Democratisch betekent dat we een proces volgen waarin het volk en zijn vertegenwoordigers beslissen over de toepassing van technologie in de stad (en niet de markt, bureaucraten of bestuurders) en rechtsstaat betekent dat we ons houden aan reeds bestaande regels en ons onthouden van willekeurige machtsuitoefening.
  • Toegang gaat over beschikbare, betrouwbare en betaalbare connectiviteit voor Amsterdamse bedrijven, bewoners en bezoekers.
  • Beschikbaarheid gaat over de voortdurende mogelijkheid van connectiviteit gebruik te maken. 

Doelstelling 

Het doel van een responsible connectivity lab is toegepaste kennis te ontwikkelen met connectiviteitstechnologie om beter te kunnen reguleren, in te kopen en te lobbyen.

Reguleren

Lokale overheden hebben niet veel reguleringsbevoegdheden. Wel heeft de stad een rol in het toestaan van de aanleg van glasvezelnetwerk en moet zij (in de toekomst) contracten afsluiten voor het installeren van 5G smallcells. En kan lokaal antennebeleid voeren.

Inkopen

De stad heeft 15.000 medewerkers en maakt daarbij steeds vaker gebruik van Internet-of-Things/ connected devices in de openbare ruimte. Denk aan sensoren, telcamera’s verzinkbare palen, bruggen, sluizen, slagbomen, parkeermeters, laadpalen, etc. Al deze apparaten hebben connectiviteit nodig. Daarmee heeft de gemeente een keuze in de wijze hoe ze deze systemen van connectiviteit voorziet. En kan ze aan inkoopmacht, evt via VNG samen met andere gemeenten, gebruiken om invloed uit te oefenen op het connectiviteitsveld.

Lobbyen

Veel relevante regelgeving wordt op landelijk of EU niveau gemaakt. Door het verzamelen van praktijkervaringen kan de stad een lobby voeren om hogere regelgeving aangepast te krijgen op het moment dat het blijkt dat die op lokaal niveau tot problematische situaties leidt.

Looptijd 

-

Opdrachtgevers

  • Stedelijke Innovatie en R&D
  • AMS Institute
  • TU Delft
  • UvA

 

Bronvermelding

Plan van aanpak Responsible Connectivity Lab

Afbeelding credits

Header afbeelding: Cellular tower | pxhere.com

Icon afbeelding: Cellular tower | pxhere.com