Artikel

Sociale veiligheid op het Bos en Lommerplein

Onderzoek naar de ervaren sociale veiligheid op het recent heringerichte Bos en Lommerplein

De Gemeente Amsterdam wil dat de stad een prettige leefbare stad is waar iedereen zich op ieder moment van de dag (sociaal) veilig voelt. De inrichting van een plek speelt een rol in hoe deze ervaren wordt. Daarom zijn er verschillende richtlijnen opgesteld, zoals de Puccinimethode, die ervoor zorgt dat de openbare ruimte naast gebruiksvriendelijk en duurzaam ook aantrekkelijk wordt ingericht. Echter, een aantrekkelijke plek hoeft nog niet per definitie als sociaal veilig te worden ervaren.

Daarom onderzoeken we welke rol de inrichting van de openbare ruimte in Amsterdam heeft op de ervaren sociale veiligheid van bewoners, ondernemers, en bezoekers. Hiervoor hebben wij het recent heringerichte Bos en Lommerplein in stadsdeel West als casus genomen. Er is gekeken hoe gebruikers van het plein de nieuwe inrichting ervaren op het gebied van sociale veiligheid, en welke elementen in de omgeving hier wel of niet aan bijdragen. Zo kan de theorie over een sociaal veilig ontwerp vergeleken worden met de Amsterdamse praktijksituatie.

Kortom, de vraag die centraal staat is:
Op welke wijze voldoet het Bos en Lommerplein in Amsterdam aan de richtlijnen voor sociaal veilig ontwerpen, en hoe ervaart men de sociale veiligheid op deze plek?

Na literatuuronderzoek en gesprekken met diverse experts hebben we veldonderzoek uitgevoerd. Door middel van een omgevingsschouw, tellingen, en straatinterviews is informatie vergaard om de onderzoeksvraag mee te kunnen beantwoorden.


Contact:  verkeersonderzoek@amsterdam.nl 

Afbeelding credits

Icon afbeelding: Bos en Lommerplein - Edwin van Eis

Media

Documenten