Artikel

De bevordering van de economische zelfstandigheid door en voor vrouwen bij Vrouw en Vaart

Wijkwerkplaats Nieuw-West

Amsterdam Nieuw West is een stadsdeel met veel uitdagingen. Naar schatting is relatief veel sprake van ernstige eenzaamheid, angst- of depressieklachten, is er te weinig beweging en is het inkomen laag (Gemeente Amsterdam, 2022). Arbeidsparticipatie kan voor een vermindering van deze uitdagingen zorgen.

Met name bij vrouwen blijkt arbeidsparticipatie nog steeds een heikel punt. Vrouwen hebben minder vaak betaald werk dan mannen, en als zij werken, hebben zij minder uren werk. Het bevorderen van arbeidsparticipatie van vrouwen is een direct middel om de economische zelfstandigheid van vrouwen in Nieuw West te vergroten en daarmee de genoemde gevolgen te beperken. Vrouw en Vaart (opgericht in 2003) is het ontwikkelingscentrum voor en door vrouwen die wonen, leven, werken in Amsterdam Nieuw West. Het is een plek waar vrouwen vanaf 15 jaar aan verschillende activiteiten of bijeenkomsten kunnen deelnemen. Het initiatief wil aan de hand van (voormalige) deelnemers achterhalen wat in het traject van Vrouw en Vaart voor hen heeft geholpen en wat niet, als het gaat om de verbetering van de arbeidsmarktpositie van deze vrouwen. Het gaat om de percepties van de doelgroep zelf waardoor deze informatie ook in bredere zin van waarde kan zijn; op deze manier kan namelijk niet alleen Vrouw en Vaart de eigen aanpak verbeteren maar kunnen de werkzame elementen ook binnen andere organisaties met hetzelfde impactgebied, worden geïmplementeerd. De kracht van Storytelling is dat het het verhaal van de doelgroep is, het voor empowerment zorgt en het voor betere (sollicitatie)vaardigheden zorgt. Hierdoor kunnen ook bredere lessen worden getrokken en interventies worden ontwikkeld al dan niet met andere organisaties in Nieuw-West. 

Samenwerkingspartners: Vrouw en Vaart en Hogeschool van Amsterdam

Bron: Kenniscentrum Ongelijkheid

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Icon afbeelding: Logo - combi Vrouw en Vaart - SEZO